Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Algemene voorwaarden

Samenvatting van de algemene voorwaarden zoals die opgesteld is door Dibevo, de brancheorganisatie voor pensionhouders, waar Kattenhotel Van Blitterswijk bij aangesloten is.

Download Dibevo algemene voorwaarden dierenpensions


Met het versturen van het reserveringsformulier is de reservering definitief en gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden. Dit betekent dat het hotel op basis van het door u ingevulde en verstuurde reserveringsformulier annuleringskosten c.q. administratiekosten in rekening kan brengen bij het annuleren van de reservering.

Het reserveringsformulier is leidend. Dus óók als u de schriftelijke bevestiging van ons (nog) niet ontvangen heeft. Op het moment dat u het reserveringsformulier heeft verstuurd, heeft u gereserveerd.

Helaas zien wij ons genoodzaakt om deze informatie expliciet te vermelden. 

Bij aankomst dient de eigenaar het bewijs van inenting tegen katten- en niesziekte aan de gastheer van het hotel af te geven.

Het paspoort of inentingsbewijs van het gastdier wordt bij aankomst bij de pensionhouder in bewaring gegeven voorde duur van de logeerovereenkomst.

Het vaccinatiebewijs moet altijd worden meegenomen, ongeacht het aantal dagen dat uw kat of poes bij Kattenhotel Van Blitterswijk logeert.

Komt uw kat of poes bij ons logeren, dan dient hij/zij behandeld te zijn tegen wormen en vlooien. Ontworming of ontvlooiing zal, indien nodig, tegen kostprijs worden doorberekend aan de eigenaar van de kat.

Kattenhotel Van Blitterswijk verplicht om bij ziekte van het gastdier (of een redelijk vermoeden daarvan) de dierenarts te consulteren. Dierenarts- en medicijnkosten zijn altijd voor rekening van de eigenaar van de kat/poes.

De klant is verplicht om bij het overhandigen van het dier alle gegevens te verstrekken van de kat welke nodig zijn voor de juiste verzorging van het gastdier.

De klant is tegenover de pensionhouder aansprakelijk voor schade die door ongepast of afwijkend gedrag van het gastdier is veroorzaakt.

Pensionhouder/gastheer: die persoon die Kattenhotel Van Blitterswijk vertegenwoordigt bij het afsluiten en uitvoeren van overeenkomsten
m.b.t. het tijdelijk huisvesten en verzorgen van het gastdier.

Verzorging: door Kattenhotel Van Blitterswijk uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van het huisvesten en verzorgen van het gastdier.

Gastdier: de kat van de klant, waarvoor een pension-/(logeer)overeenkomst wordt/is gesloten.

Logeerovereenkomst: de overeenkomst tussen de pensionhouder en de eigenaar waarbij de pensionhouder zich verplicht het gastdier gedurende een bepaalde periode te huisvesten en te verzorgen tegen een door de eigenaar te betalen prijs.

Verblijf: de kamer waarin het gastdier gedurende de in de logeerovereenkomst overeengekomen periode wordt ondergebracht.

Aankomst: de in de logeerovereenkomst afgesproken datum waarop het gastdier wordt overgedragen aan de pensionhouder.

Vertrek: de in de logeerovereenkomst afgesproken datum waarop het gastdier door de klant wordt opgehaald bij Kattenhotel Van Blitterswijk.

Wordt het gastdier onverhoopt niet opgehaald op de laatste dag van de logeerovereenkomst, dan wordt voor elke dag dat het gastdier ongereserveerd in Kattenhotel Van Blitterswijk verblijft de prijs per gastdier per dag aan de klant doorberekend. Bij het ophalen van het gastdier moeten deze extra kosten door de eigenaar direct contant worden voldaan.

Kattenhotel Van Blitterswijk wordt nooit eigenaar van de kat. Indien een kat niet 4 weken na de afgesproken datum van vertrek is opgehaald, dan is het hotel gerechtigd om een dier af te staan aan een dierenasiel. Alle hierdoor ontstane kosten worden verhaald op de eigenaar van de kat.

Uw kat wordt alleen toegelaten in een goede lichamelijke conditie. Mocht u ons niet volledig op de hoogte hebben gebracht, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen.

Wij verplichten ons om het gastenverblijf goed en hygiënisch te onderhouden, en te zorgen voor een zo ideaal mogelijk verblijf voor uw kat/poes. Mocht het gastdier onverhoopt ziek worden (ondanks onze goede zorgen) tijdens of na het verblijf in Kattenhotel Van Blitterswijk, zijn wij niet aansprakelijk voor de gevolgen.

Bij nieuwe klanten kan een borgsom gevraagd worden van € 50,00 per gastdier, aangezien wij een vakantie-/dagopvang zijn en geen asiel willen worden.

Indien het gastdier later wordt gebracht of eerder wordt opgehaald dan de door u opgegeven gereserveerde data, wordt er geen restitutie verleend. Dat is immers uw eigen keuze en niet die van het hotel. Ook het naderhand vinden van thuisoppas is geen geldige reden voor annulering, het hotel heeft immers op uw huisdier gerekend. Het vinden van thuisoppas is uw eigen beslissing. Uw huisdier is welkom in het hotel.

De annuleringsregeling (art. 9) uitzondering hierop is ziekte of overlijden van het gastdier. De klant dient Kattenhotel Van Blitterswijk wel van de annulering op de hoogte te brengen.


Annuleringsregeling 


Bij annulering tot 2 maanden vóór het ingaan van de logeerovereenkomst wordt € 27,50 aan administratiekosten per kat in rekening gebracht. Op het moment dat u het reserveringsformulier verstuurt, heeft u gereserveerd en bent u akkoord gegaan met de algemene voorwaarden.


Kattenhotel Van Blitterswijk rekent bij annulering binnen 2 maanden tot 1 maand vóór het ingaan van de logeerovereenkomst 50% van de prijs.


Bij annulering binnen 1 maand tot 2 weken vóór het ingaan van de logeerovereenkomst 75% van de prijs.


En bij annulering binnen 2 weken vóór het ingaan van de logeerovereenkomst 100% van de prijs.


Aangezien wij maar een klein kattenhotel zijn, lijden wij financiële schade als een reservering op korte termijn wordt geannuleerd. De kans dat deze plaats bezet gaat worden is minimaal. Het na reserveren vinden van thuisoppas is voor ons geen geldige reden om te annuleren, u gaat immers op vakantie, het hotel heeft op uw huisdier gerekend en dus gelden bovengenoemde percentages.


Kattenhotel Van Blitterswijk hanteert bij een reservering een aanbetaling van 50% van de totale hotelprijs. Bij annulering tot 2 maanden vóór het ingaan van de logeerovereenkomst wordt € 27,50 per kat aan administratiekosten in rekening gebracht. Op het moment dat u het reserveringsformulier verstuurt, heeft u gereserveerd.

Kattenhotel Van Blitterswijk kan te allen tijde een reservering weigeren, zonder opgaaf van redenen.

Kattenhotel Van Blitterswijk verplicht zich om conform de gesloten overeenkomst gedurende de overeengekomen periode de overeengekomen verzorging en huisvesting te verlenen op een wijze, zoals het een vakbekwame pensionhouder betaamt.

Kattenhotel Van Blitterswijk zal waar mogelijk in alle redelijkheid rekening houden met de wensen van de klant ten behoeve van de verzorging van het gastdier.

De klant dient voldoende dieetvoer mee te nemen voor de gehele periode dat het gastdier bij Kattenhotel Van Blitterswijk logeert. Het meenemen van eigen voer wordt niet verrekend met de hotelprijs. Indien de klant niet voldoende eigen voer meeneemt, worden kosten van aanschaf van dit voer doorberekend aan de klant.

Kattenhotel Van Blitterswijk is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van meegebrachte eigendommen van de klant (bv. mandjes, dekentjes, speeltjes).

Overlijden gastdier (art. 13)

Ofschoon alle zorg en voorzorgsmaatregelen onzerzijds getroffen zijn en worden, kan Kattenhotel Van Blitterswijk niet aansprakelijk gesteld worden voor ziekte, lichamelijk letsel of dood van uw dier.

Klachten (art. 16)

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven schriftelijk of elektronisch tijdig, doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de logeerovereenkomst, worden ingediend bij de ondernemer. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten verliest.